Asher

มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการสั่งซื้อ ในทางกลับกัน ฉันได้รับคำสั่งซื้อที่ถูกต้องและฉันสามารถเก็บคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องไว้สำหรับตัวฉันเอง