Dylan

ฉันสั่งในเย็นวันศุกร์และในวันจันทร์เวลา 12:30 น. พัสดุก็อยู่กับฉัน ฉันไม่เคยเจอการประมวลผลคำสั่งที่รวดเร็วเช่นนี้มาก่อน